4 października 2023 r. zainaugurowaliśmy spotkania SpecForum Specjalistów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Staszowskiego. Do zespołu należą psychologowie, pedagodzy szkolni i pedagodzy specjalni  z   Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „AK” Jędrusie w Połańcu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym  i oczywiście nasi specjaliści. 
Celem tych spotkań będzie wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i  opinii na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej  udzielanej w szkołach. Wypracowanie efektywnych metod wsparcia młodych ludzi i  wymiana dobrych praktyk, których nadrzędnym celem  jest dobro ucznia – bez względu na to, do której szkoły on uczęszcza –  to kwestie, które są ważne dla nas wszystkich.  Zacieśnienie współpracy między szkołami pozwoli też na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań trudnych sytuacji czy ujednolicenie dokumentacji. Już tym wstępnym, roboczym dyskusjom towarzyszyła miła atmosfera, dlatego wszyscy zgodnie stwierdzili, że spotkania te powinny mieć cykliczny charakter.
Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne zebranie, bo merytoryczne dyskusje i cenne wskazówki koleżanek z pewnością nam wszystkim pomogą.