W dniu 16 listopada br. odbył się Webinar na temat "Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a
rynkiem pracy", w którym udział wzięli uczniowie klas III BS I.
Celem webinarium było zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z ideą Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie,
jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie dowiedzieli się,
jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować
decyzje zawodowe.
Spotkanie on – line poprowadziły: p. Anna Zuszek i Anna Fiedorczuk – Eksperci ds. współpracy ze środowiskami


branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.


Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Stachura