Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie mając na uwadze rozwój naszej placówki oraz duże zainteresowanie osób dorosłych wszelkiego rodzaju formami doskonalenia zawodowego pragniemy zaoferować możliwość organizacji różnorodnych kursów, szkoleń i warsztatów, które pozwolą osobom dorosłym zdobyć nowy zawód oraz dadzą możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych umiejętności. Jesteśmy w posiadaniu własnej bazy lokalowej, nowoczesnych stanowisk we wszystkich zawodach, w których prowadzimy kształcenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której wykładają. W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje Punkt informacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych. Posiadamy również doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Na zakończenie kursu CKP wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, kursie. Centrum Kształcenia Praktycznego informuje, że może zorganizować szkolenia/kursy na temat:

W sprawie ww. kursów i szkoleń prosimy o kontakt od pon. do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00 sekretariat nr 51.
Osoba do kontaktów:
Małgorzata Stachura
tel. 15 864 39 65
kom. 798 987 838