Witamy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie

Od 1 września Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w strukturach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

 

Witamy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie powstało 01.09.2003 roku na bazie starych warsztatów szkolnych. Organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Staszowie

 

CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący i inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze. CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

GŁÓWNE ZADANIA CKP:

 

 • organizowanie i przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych
 • organizowanie i prowadzenie kwalifikowanych kursów zawodowych (KKZ)
 • przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • prowadzenie doradztwa zawodowego i działalności szkoleniowej dla nauczycieli przy współpracy Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych
 • realizowanie zadań edukacyjnych tj. doskonalenia nauczycieli, organizowanie kursów, szkoleń, egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia,
 • prowadzenie działalności usługowej w zakresie: kontroli pojazdów, napraw bieżących samochodów, konserwacji, spawalnictwa, obróbki skrawaniem, stolarstwa, montażu konstrukcji mechanicznych.

 

Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2003 roku, za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach utworzono publiczną placówkę kształcenia praktycznego - "Centrum Kształcenia Praktycznego".
Placówka powstała na bazie likwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Staszowie. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym powiatu staszowskiego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto CKP współpracuje z innymi szkołami i instytucjami na zasadach określonych odpowiednimi porozumieniami.
Aby spełnić surowe wymagania stawiane przez Władze Oświatowe i Samorządowe placówkom tego typu, w C.K.P. dokonano przekształcenia starych hal produkcyjnych w pracownie, w których młodzież będzie poznawać nowoczesne technologie i zdobywać nowe umiejętności, zachowano równocześnie tradycyjne metody wytwarzania. CKP pozyskało pokaźne środki z funduszy unijnych na unowocześnienie pracowni elektromechanika samochodowego oraz organizację kursu spawalniczego dla młodzieży, połączonego z nauką języka obcego.
 
 

Podjęto i realizowano następujące inicjatywy:

 

 1. Powstały dwie sale wykładowo-konferencyjna dla nauczycieli i innych podmiotów z którymi CKP współpracuje, oraz doradców metodycznych, których działalność od 01.01.2005 związana jest z Centrum Kształcenia Praktycznego.
 2. Pracownię wspomagania komputerowego wyposażono w nowoczesne środki techniczne i specjalistyczne, profesjonalne oprogramowanie MTS do szkolenia młodzieży z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. W przyszłości pracownia będzie wyposażona również w profesjonalną tokarkę i frezarkę sterowaną numerycznie.
 3. Utworzono pracownię metrologiczną do prowadzenia badań kontrolno-pomiarowych. Planuje się systematyczny jej rozwój i wyposażanie w nowoczesny sprzęt pomiarowy.
 4. Powstała pracownia elektromechaniki samochodowej z zestawem paneli dydaktycznych, testerów i symulatorów urządzeń elektronicznych stosowanych obecnie w pojazdach samochodowych.
 5. Przebudowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt Stację Kontroli Pojazdów, która zapewnia szkolenie uczniów i dokonywanie badań samochodów osobowych w pełnym zakresie (również badanie samochodów wyposażonych w instalację gazową- ( uzyskany w 2004r. certyfikat ITS).
 6. Wyremontowano i dostosowano do szkolenia uczniów pracownie napraw blacharskich i napraw bieżących samochodów, halę wyposażono w demontażownicę, wyważarkę elektroniczną, podnośnik dwukolumnowy, profesjonalną ramę do prostowania nadwozi oraz cały zestaw narzędzi i elektronarzędzi specjalistycznych.
 7. Wyremontowano pracownię mechanika maszyn i urządzeń. Pracownia wyposażona jest w kompleksowe zaplecze narzędziowe.
 8. Oddano do użytku trzy inne sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, umieszczono w nich nowoczesny sprzęt Audio-Video.
 9. Odnowioną pracownię stolarską uzupełniono nowoczesnymi maszynami stolarskimi oraz sprzętem do wykonywania prac stolarskich.
 10. Gruntownie zmodernizowano spawalnię; dostosowano ją do przeprowadzania w szerokim zakresie szkoleń młodzieży i osób dorosłych z zakresu nowoczesnego spawalnictwa.
 11. Oprócz wymienionych prac dokonano modernizacji pomieszczeń szatni, łazienek uczniowskich i ubikacji. Zmieniono wygląd pomieszczeń biurowych, wyposażono je w nowoczesny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie i internet.
 12. Większość pomieszczeń została objęta systemem alarmowym; pomieszczenia monitorowane są systemem kamer z rejestracją obrazu.

Jak powstawało CKP od 2004 r