Od października 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie realizowane są Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych kształcenia ustawicznego. W roku szkolnym 2019/20 w zajęciach będzie uczestniczyć ok. 330 uczniów z powiatu staszowskiego oraz z województwa świętokrzyskiego w następujących zawodach: Sprzedawca, Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Ślusarz, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Cukiernik. Łącznie przewidywane 18 grup. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i rzemieślników staszowskich oraz całego województwa świętokrzyskiego pragniemy rozwijać tego typu kształcenie młodzieży w ramach Turnusów. Każda z grup ma możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym.
Tekst: Małgorzata Stachura