Pracownie i hale do prowadzenia nauki w zawodu "Mechanik pojazdów samochodowych"