Pracownia fryzjerska w której odbywają się zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)